sahib

[sa┬Ěhib]

Formerly a term of respect for important white Europeans in colonial India; used after the name

...

Noun
formerly a term of respect for important white Europeans in colonial India; used after the name


n.
Alt. of Saheb


...

Usage Examples
Misspelled Form

sahib, asahib, wsahib, esahib, dsahib, xsahib, zsahib, aahib, wahib, eahib, dahib, xahib, zahib, saahib, swahib, seahib, sdahib, sxahib, szahib, sqahib, swahib, ssahib, szahib, sqhib, swhib, sshib, szhib, saqhib, sawhib, sashib, sazhib, saghib, sayhib, sauhib, sajhib, sanhib, sagib, sayib, sauib, sajib, sanib, sahgib, sahyib, sahuib, sahjib, sahnib, sahuib, sah8ib, sah9ib, sahoib, sahjib, sahkib, sahub, sah8b, sah9b, sahob, sahjb, sahkb, sahiub, sahi8b, sahi9b, sahiob, sahijb, sahikb, sahivb, sahigb, sahihb, sahinb, sahi b, sahiv, sahig, sahih, sahin, sahi , sahibv, sahibg, sahibh, sahibn, sahib .

Comments


Browse Dictionary