Saraswati

[Sa`ras*wa·ti]

The sakti or wife of Brahma; the Hindoo goddess of learning, music, and poetry.

...

The sakti or wife of Brahma; the Hindoo goddess of learning, music, and poetry.


n.
The sakti or wife of Brahma; the Hindoo goddess of learning, music, and poetry.


Saraswati

Sa`ras*wa"ti , n. [Skr. Sarasvat'c6.] (Hind. Myth.) The sakti or wife of Brahma; the Hindoo goddess of learning, music, and poetry.

The sakti or wife of Brahma; the Hindoo goddess of learning, music, and poetry.

...

Usage Examples
Misspelled Form

Saraswati, Saraswati, araswati, Saraswati, Sqaraswati, Swaraswati, Ssaraswati, Szaraswati, Sqraswati, Swraswati, Ssraswati, Szraswati, Saqraswati, Sawraswati, Sasraswati, Sazraswati, Saeraswati, Sa4raswati, Sa5raswati, Satraswati, Safraswati, Saeaswati, Sa4aswati, Sa5aswati, Sataswati, Safaswati, Sareaswati, Sar4aswati, Sar5aswati, Sartaswati, Sarfaswati, Sarqaswati, Sarwaswati, Sarsaswati, Sarzaswati, Sarqswati, Sarwswati, Sarsswati, Sarzswati, Saraqswati, Sarawswati, Sarasswati, Sarazswati, Saraaswati, Sarawswati, Saraeswati, Saradswati, Saraxswati, Sarazswati, Saraawati, Sarawwati, Saraewati, Saradwati, Saraxwati, Sarazwati, Sarasawati, Saraswwati, Sarasewati, Sarasdwati, Sarasxwati, Saraszwati, Sarasqwati, Saras2wati, Saras3wati, Sarasewati, Sarasawati, Sarasswati, Sarasqati, Saras2ati, Saras3ati, Saraseati, Sarasaati, Sarassati, Saraswqati, Sarasw2ati, Sarasw3ati, Sarasweati, Saraswaati, Saraswsati, Saraswqati, Saraswwati, Saraswsati, Saraswzati, Saraswqti, Saraswwti, Saraswsti, Saraswzti, Saraswaqti, Saraswawti, Saraswasti, Saraswazti, Saraswarti, Saraswa5ti, Saraswa6ti, Saraswayti, Saraswagti, Saraswari, Saraswa5i, Saraswa6i, Saraswayi, Saraswagi, Saraswatri, Saraswat5i, Saraswat6i, Saraswatyi, Saraswatgi, Saraswatui, Saraswat8i, Saraswat9i, Saraswatoi, Saraswatji, Saraswatki, Saraswatu, Saraswat8, Saraswat9, Saraswato, Saraswatj, Saraswatk, Saraswatiu, Saraswati8, Saraswati9, Saraswatio, Saraswatij, Saraswatik.

Comments


Browse Dictionary