Nauru

[Nauru]

An island republic on Nauru Island; phosphate exports support the economy

...

Noun
a small island in the central Pacific Ocean 2,800 miles southwest of Hawaii; in Micronesia west of the Gilbert Islands

Noun
an island republic on Nauru Island; phosphate exports support the economy


...

Usage Examples
Misspelled Form

Nauru, Nauru, auru, Nauru, Nqauru, Nwauru, Nsauru, Nzauru, Nquru, Nwuru, Nsuru, Nzuru, Naquru, Nawuru, Nasuru, Nazuru, Nayuru, Na7uru, Na8uru, Naiuru, Najuru, Nayru, Na7ru, Na8ru, Nairu, Najru, Nauyru, Nau7ru, Nau8ru, Nauiru, Naujru, Naueru, Nau4ru, Nau5ru, Nautru, Naufru, Naueu, Nau4u, Nau5u, Nautu, Naufu, Naureu, Naur4u, Naur5u, Naurtu, Naurfu, Nauryu, Naur7u, Naur8u, Nauriu, Naurju, Naury, Naur7, Naur8, Nauri, Naurj, Nauruy, Nauru7, Nauru8, Naurui, Nauruj.

Comments


Browse Dictionary